Home » Arkeologi » 

Arkeologi

Arkeologi : Arkeologi är en vetenskap som studerar hur människor levde förr. Baserat på utgrävningar och funnit lämningar undersöker hur människor levde. Resterna kan fysiska föremål som vapen, byggnader, hus, verktyg, bestick, porslin. Arkeologi kommer från de grekiska orden "archaios"och "Logos". Detta betyder läran om det gamla.

Genom att välja ett land kan du begränsa listan över områden till det land som du väljer